20F – Dia Mundial de la Justícia Social

La celebració del Dia Mundial de la Justícia Social busca donar suport a la tasca de la comunitat internacional encaminada a erradicar la pobresa i promoure l’ocupació plena i el treball decent, la igualtat entre els sexes i l’accés al benestar social i la justícia social per a tothom.

La justícia social és un principi fonamental per a la convivència pacífica i pròspera, dins i entre les nacions. Defensem els principis de justícia social quan promovem la igualtat de gènere o els drets dels pobles indígenes i dels migrants. Promovem la justícia social quan eliminem les barreres que enfronten les persones per motius de gènere, edat, raça, ètnia, religió, cultura o discapacitat.

Aquest any la celebració del Dia centra la seva atenció en els treballadors migrants i la seva recerca de la justícia social.

En l’actualitat, el motiu principal per migrar està lligat directament o indirectament a la recerca d’una ocupació digna. Fins i tot en les situacions en les quals el treball no és la raó més important, l’ocupació sol ser un element típic de qualsevol procés migratori.

Els migrants internacionals es xifren en 258 milions.

 

6F – DIA INTERNACIONAL DE TOLERÀNCIA zERO AMB LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA

Amb motiu del Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, el 6 de Febrer, des de la Fundació Guné volem manifestar, el nostre més rotund rebuig a aquest tipus de pràctiques i agressions al cos de les dones i de les nenes, que no té cap justificació i que significa clarament una autèntica aberració i violació dels drets humans fonamentals i una forma més de violència exercida sobre les dones, adolescents i nenes.

La Mutilació Genital Femenina (MGF) es refereix a “tots els procediments que impliquen l‘extirpació parcial o total dels genitals externs femenins o altres lesions dels òrgans genitals femenins per motius no mèdics”, segons la definició consensuada entre l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i altres nou organismes de l’ONU, entre ells l’Unicef.

La MGF és reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans de les dones i nenes. Reflecteix una desigualtat entre els sexes molt arrelada, i constitueix una forma extrema de discriminació de la dona. És practicada gairebé sempre en menors i constitueix una violació dels drets de l’infant.
Així mateix, viola els drets a la salut, la seguretat i la integritat física, el dret a no ser sotmès a tortures i tractes cruels, inhumans o degradants, i el dret a la vida en els casos en què el procediment acaba produint la mort.

Segons dades d’Unicef, 200 milions de dones i nenes, a tot el món, han patit MGF. Es calcula que actualment afecta a 3,6 milions de nenes cada any, el que significa que gairebé 10.000 nenes són mutilades genitalment cada dia. En relació amb la Unió Europea, més de 500.000 dones i nenes han patit aquest tipus de mutilació i a Espanya, segons els estudis més recents, 17.000 persones podrien córrer risc de patir-la.

 

 

Vivències entorn la violència

En el dia d’avui hem estat treballant sobre la violència. Primer hem fet un repàs de les anteriors sessions on havíem parlat sobre els estereotips de gènere, com ens afecten i quines conseqüències tenen. Un cop revisat, individualment hem reflexionat sobre el concepte de violència i si n’hem viscut o exercit i com podríem evitar-la. Després s’ha obert un espai de debat on hem explicat vivències entorn la violència. Ha sigut molt interessant perquè hem après a gestionar les emocions com la rabia i l’empatia. A més ha sorgit un conflicte que estem vivint a l’escola i ens han explicat formes de poder solucionar el problema a través del diàleg. Per la propera sessió hem d’haver creat un espai per parlar del conflicte, de com se senten les parts afectades, quines necessitats tenim i com podem trobar una solució.
Ja us informarem de com evoluciona!

 

     

Iniciem el projecte “Recreem el món i eradiquem la violència de gènere”

 

Aquest mes hem iniciat els tallers sobre violència de gènere als 4 grups classe de 4t d’ESO de l’Institut Mont Perdut a Terrassa. Al llarg del 2n i 3r trimestre del curs acadèmic en descobrirem les causes que la provoquen, les analitzarem i les expressarem a través de les arts. Durant la primera sessió de presentació ens hem donat a conèixer dins del grup a travès d’una petita entrevista que hem realitzat per parelles i, posteriorment, entre totes i tots hem reflexionat sobre la pertinença a un mateix món.

 

   

 

 

Identificant els rols de gènere

Durant dues sessions hem estat reflexionant sobre els rols de gènere. Identificant-los i entenent de quina manera ens afecten. Quines causes i conseqüències tenen i veient com ens afecten. A més, hem fet un exercici en collage on cada un de nosaltres hem creat el nostre home i/o dona què ens agradaria arribar a ser.

 

               

 

Iniciem el programa educatiu “Recreem el món – Fent camí cap a l’equitat”

 

Hem iniciat el taller d’APS a l’Institut Miquel Tarradell. La primera sessió ha estat una sessió de presentació per donar-se a conèixer dins del grup, crear un ambient de socialització i reflexionar entre totes i tots sobre qui, què determina la nostra manera de pensar, fer i ser. A partir d’aquesta primera sessió, serà el mateix alumnat que anirà informant sobre les activitats realitzades dins el projecte Recreem el món – Fent camí cap a l’equitat de gènere.

 

L’Ajuntament de Barcelona finança el projecte d’Aprenentatge Servei “Recreem el món – Fent camí cap a l’equitat de gènere” impulsat per la Fundació Guné

L’Ajuntament de Barcelona dins la línia d’aprenentatge i servei subvenciona el projecte “Recreem el món – Fent camí cap a l’equitat de gènere” que tindrà lloc a l’Institut Miquel Tarradell de Barcelona durant el 2n i 3r trimestre del curs acadèmic 2017-2018.

La metodologia d’Aprenentatge Servei és una eina pedagògica complexa que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge escolar. Combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en què els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Les noves corrents pedagògiques apunten que els i les estudiants assimilen millor els conceptes si l’aprenentatge és experimental i poden trobar sentit i utilitat social a allò que estudien.
L’Aprenentatge Servei, com a metodologia educativa, ofereix aquest tipus d’aprenentatge basat en l’experiència i a la vegada facilita una de les grans fites de l’educació: educar en valors i solidaritat col·lectiva.

“Recreem el món – Fent camí cap a l’equitat de gènere” té com a finalitat fomentar en la joventut un pensament crític envers les causes estructurals que provoquen les desigualtats i discriminacions per qüestions de gènere i, que consegüentment, assumeixin responsabilitats individuals i col·lectives.

Mitjançant una sèrie d’aprenentatges sobre la perspectiva de gènere que s’impartiran a l’aula, l’alumnat, adquirirà nous coneixements i compromisos que el capacitarà per portar a terme diferents serveis que promouran el canvi d’actituds i comportaments per aconseguir eradicar la violència de gènere.

 

 

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament dóna suport al projecte “Recreem el Món i eradiquem la violència de gènere” de la Fundació Guné

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament subvenciona el projecte “Recreem el Món i eradiquem la violència de gènere” de la Fundació Guné que es durà a terme a les localitats de Terrassa i Canovelles durant l’any 2018.

La Fundació Guné, entitat sense ànim de lucre destinada a la cooperació internacional compromesa amb la defensa dels drets civils, socials i econòmics de les poblacions més pobres del Senegal, també treballa a Catalunya duent a terme diversos projectes i accions a fi de construir una societat més activa, responsable i compromesa.

“Recreem el Món i eradiquem la violència de gènere” és un projecte que a través de la formació i la sensibilització preventiva pretén contribuir a l’eradicació de la violència contra les dones, incidint en una de les formes més extremes de violència com és la Mutilació Genital Femenina.

D’una banda, es durà a terme un programa educatiu a tot l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Mont Perdut de Terrassa i de l’Institut Bellulla de Canovelles durant el 2n i 3r trimestre del curs acadèmic 2017-2018.
Durant el programa l’alumnat reflexionarà sobre les causes estructurals que provoca la violència de gènere i quins canvis de comportaments i actituds poden ajudar a eradicar-la. El programa finalitzarà amb l’organització d’una exposició i una taula rodona on els alumnes presentaran el projecte amb la finalitat de sensibilitzar a la comunitat educativa, a les seves famílies i a la ciutadania en general.
A més a més, es promourà una campanya de mobilització social a través de la gravació d’un vídeo que es publicarà a les xarxes socials.

Altrament, s’organitzaran tallers sobre la pràctica de la mutilació genital femenina a noies adolescents amb risc de patir-la i a mares i a pares provinents de països on es practica. Es posarà especial èmfasi a les greus conseqüències físiques i psíquiques que pateixen les dones mutilades, així com les lleis i protocols de prevenció que existeixen a Catalunya.

En darrer lloc, s’organitzaran tallers de formació a professionals i a estudiants de l’àmbit de la salut perquè coneguin quines són les tradicions causants de la pràctica de la mutilació genital femenina, les seves conseqüències i com han d’intervenir per poder-les ajudar a sanar.

 

 

La Fundació Guné engega una campanya per implicar la ciutadania en la lluita contra la violència de gènere

15 dies per mostrar “idees, convicció i caràcter”

La campanya convida la ciutadania a fer visibles els seus compromisos per eradicar la violència masclista

Avançar cap a la plena equitat de gènere només és possible si les persones ens comprometem. Amb aquesta idea s’engega la campanya Recreem el món impulsada per la Fundació Guné juntament amb l’Associació de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS), la Unió de les Associacions cultural dels resortisants de la regió de Kedougou (UACRK) i l’alumnat de l’Institut Mont Perdut i l’Institut Bellulla.

Durant 15 dies, del 21 de juny al 5 de juliol, la Fundació llança una crida a la ciutadania perquè agafi els seus compromisos personals per acabar amb la desigualtat de gènere.

La campanya Recreem el Món, que porta per lema “Idees. Conviccions. Caràcter” i que compta amb el suport de l’Agència catalana de Cooperació al Desenvolupament, pretén fomentar un pensament crític envers les causes estructurals que provoquen la violència de gènere i que la ciutadania, i la joventut en particular, assumeixin responsabilitats individuals i col·lectives en pro d’un desenvolupament equitatiu entre homes i dones. El lema “Idees. Conviccions. Caràcter” apel·la als valors personals que cal tenir per afrontar les discriminacions. Així, es demana a la ciutadania que sigui activa i participi enviant els seus compromisos per fomentar l’equitat de gènere.

“Tot i els avenços que s’han fet en la igualtat de drets entre homes i dones, la violència masclista és una realitat tant a Catalunya com arreu del món. En l’actualitat més del 35% de les dones han patit violència física i/o sexual per part de la seva parella.” -alerta Anna Alié coordinadora del projecte Recreem el món. “Treballem per eradicar les discriminacions per qüestions de gènere des de la base de l’educació i la socialització preventiva amb la joventut. Identifiquem els models i estereotips causants de la violència de gènere i entre tots i totes treballem per crear una societat on totes les persones sense cap mena de distinció tinguin els mateixos drets”.

En el marc del curs acadèmic 2016-2017, 220 joves ja han participat en el programa “Recreem el món” i han agafat el seu propi compromís per aconseguir un món més just i equitatiu que es recull en un vídeo. Entre els compromisos que ha pres la joventut destaquen: “no generar estereotips sexistes”, “defensar els drets de les dones”, “denunciar quan es presencia un cas de violència masclista”, “lluitar contra la mutilació genital femenina”.

La mutilació genital femenina
A Catalunya existeixen protocols de prevenció per detectar nenes en risc de patir la MGF tant aquí com al seu país d’origen, i el fenomen ha pres en la campanya una especial rellevància, ja que també s’han realitzat tallers amb el títol “El nostre cos, el nostre dret” dirigit a noies adolescents i a mares i pares de famílies provinents de països on s’hi practica. Durant els tallers, en els quals hi han participat una vuitantena de persones, s’ha aprofundit en les tradicions culturals i els rols de gènere de les seves comunitats d’origen, però posant especial èmfasi en evitar estigmes i prejudicis contra les cultures que tradicionalment l’han practicat -la major part a l’Àfrica, però també en algunes regions d’Orient Mitjà, Àsia i Amèrica Llatina.

Aquests tallers tenen com a objectiu convertir els i les participants en agents de sensibilització dins les seves comunitats -d’aquí i al país d’origen- perquè deixin de practicar-la.

La UNICEF calcula que almenys 200 milions de dones i nenes de tot el món han patit la mutilació genital femenina. I, tot i ser una pràctica prohibida per la ONU des del 2012, estimacions recents asseguren que 17.000 dones i nenes podrien corre’n el risc a l’estat espanyol.

Algunes dades sobre violència contra les dones a la UE
D’altra banda, també a l’estat espanyol,134.462 dones van denunciar durant el 2016 ser víctimes de violència de gènere, amb una mitjana de 391 denúncies cada dia.

A la Unió Europea, el 43% de les dones han patit violència psicològica per part del seu company sentimental. I una de cada deu dones de la Unió Europea declara haver patit assetjament per internet (inclou haver rebut correus, missatges no desitjats, sexualment explícits i ofensius).

Sobre la Fundació Guné
La Fundació Guné és una entitat sense ànim de lucre destinada a la cooperació Internacional compromesa amb la defensa dels drets civils, socials i econòmics de les poblacions més pobres de Senegal. A Catalunya treballa per construir una societat més responsable, activa i compromesa envers les desigualtats i injustícies que en el món esdevenen a fi de construir un món més just i equitatiu. L’organització està integrada per professionals de la cooperació, socis militants dels DDHH i professionals en Educació per al Desenvolupament.

Veure vídeo de la campanya

Iniciem el programa educatiu “Recreem el món – Gènere i Drets Humans”

Aquest mes hem iniciat el programa educatiu “Recreem el món – Gènere i Drets Humans” a l’Institut Bellulla (Canovelles) i a l’Institut Mont Perdut (Terrassa) on estan participant 8 grups classe. Durant el programa l’alumnat reflexionarà sobre les causes estructurals que provoca la violència de gènere, per tal d’aconseguir canvis en ells mateixos i en el seu entorn social.

Aquesta activitat s’emmarca dins del projecte finançat per l’ACCD, “Recreem el món i eradiquem la vulneració dels drets sexuals i reproductius”.

Us deixem amb algunes imatges dels grups classe que estan participant.