Declaració Universal del
Drets Humans

Tots els éssers humans neixen
lliures i iguals en dignitat i en drets.