La violència en el món

L’equitat de gènere NO és una realitat, la violència contra les dones SÍ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Situació global
1

Uns 120 milions de nenes a tot el món han patit violència sexual. Els agressors més habituals són els seus marits, ex-parelles o parelles.

2

El 35% de dones en el món ha sofert violència física i/o sexual per part de la seva parella. (Alguns estudis demostren que podria arribar al 70%).

3

El 43% de les dones dels 28 Estats de la Unió Europea ha patit violència psicològica per part del seu company sentimental.

4

Les dones que han sofert maltractament tenen el doble de possibilitats d’avortar, de patir depressió i de contraure el VIH.

5

1 de cada 10 dones de la Unió Europea declara haver patit assetjament per internet des de l’edat de 15 anys. Inclou haver rebut correus, missatges no desitjats, sexualment explícits i ofensius.

6

La meitat dels casos de dones assassinades l’autor és el seu company sentimental o un familiar (mentre que en els homes és menys del 6%).

7

Un estudi a Nova Dehli va reflectir que el 92% de les dones havia patit algun tipus de violència sexual i el 88% assetjament sexual verbal.

8

A escala mundial 700 milions de dones que viuen actualment es van casar menors d’edat.

9

S’estima que 200 milions de nenes i dones han patit la Mutilació Genital Femenina.

10

S’estima que 246 milions de nenes i nens pateixen violència relacionada amb l’entorn escolar cada any.

Els drets de les dones vulnerats